CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG & TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

 • Ngân hàng Techcombank hỗ trợ vay 70% giá trị căn hộ hưởng lãi suất 0% đến ngày 30/8/2020
 • Ân hạn nợ gốc, miễn lãi, miễn phí trả nợ trước hạn trong thời gian hưởng lãi suất
 • Vay tối đa 35 năm
 • Khách hàng ko nhận gói bảo lãnh ngân hàng được Chiết khấu 1.5%
 • Khách hàng thanh toán theo tiến độ chủ đầu tư Chiết khấu 2%
 • Khách hàng thanh toán sớm Chiết khấu 9%

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

 • Đợt 1: 50tr
 • Đợt 2: trong vòng 7 ngày thanh toán 10% đã bao gồm VAT ( ký HĐMB)
 • Đợt 3: thanh toán 15% vào ngày 25/3/2019
 • Đợt 4: thanh toán 10% trong vòng 90 ngày kể từ lần thanh toán đợt 2
 • Đợt 5: thanh toán 10% trong vòng 180 ngày kể từ lần thanh toán đợt 2
 • Đợt 6: thanh toán 10% vào ngày 25/7/2019
 • Đợt 7: thanh toán 10% vào ngày 25/11/2019
 • Đợt 8: thanh toán 10 vào ngày 25/01/2020
 • Đợt 9: Thanh toán 25% khi nhận nhà ( dự kiến tháng 3/2020)